Vojtěch Čáp

Havlík, Čáp
Restaurace Cihelna; 1996
(jako spolupracovník Zdeňka Havlíka)

web:
www.doma.as