Josef Burda
podrobnější informace na www.usti-aussig.net

Burda
Hotelový dům, Sociální péče 2, UL-Severní terasa 2773
*
dle:
Salzmannová Eva, Svoboda Jiří; Učebnice angličtiny pro posluchače stavební fakulty; ČVUT, Praha, 1980; str. 11: Modern Living
In one of the biggest housing estates in the town of Ústí nad Labem a new high rise 15-storey block is being built in which ordinary living comforts will be combined with some services provided in hotels. It will contain 132 single-room flats and 176 double-room flats for 500 people. Tenants will be able to make use of common clubrooms, to take part in sports on the roofs, and there will be also a café and restaurant in the building, open to other people from the estate. The building is to be mainly of glass, with strips of aluminium. The architect is J. Burda of the Regional Planning Institute.


stavby na jiných místech:
Společenské středisko "Kosmos" a nákupní středisko "Rozkvět" v Mostě - obvod Družstevní čtvrť, 1962
Hotel Murom v Mostě, 1979-83 (jako spolupracovník arch. Krejčího a Wernera)
*
dle:
Červenka, Jaroslav Bc.; Likvidace starého Mostu (internetové stránky na základě bakalářské práce z r 2000)