Octavio Broggio
podrobnější informace na www.usti-aussig.net

Broggio
přestavba kostela sv. Vojtěcha, domimikánský klášter; Hradiště 4, UL-centrum 97; (1070) 1715-1730

životopisná data:
(broggio.wz.cz); (pragensia.tiscali), (wikipedia)

stavby na jiných místech:
chrám Nejsvětější trojice v Praze Novém Městě (1708-1713)
přestavba kláštera v Oseku (1712-18)
přestavba a rozšíření zámku v Dlažkovicích
kostel sv. Maří Magdalény v Mařenicích
budova provizoriátu v klášteře v Doksanech

literatura:
Macek, Petr [autor statě]: Giulio und Octavio Broggio:zwei Baumeister und Architekten in Nordbohmen [monografie] editor: Dado, A., Graubundner Baumeister und Stukateure. 1. vyd. Locarno: 1997, s. 393-412 ISBN 88-86315-78-3