Paul Brockhardt
podrobnější informace na www.usti-aussig.net

Brockhardt
Vila Hanse Weinmanna, Winstona Churchilla 3, UL-centrum 1974; 1929-30
*
odkazy:
dům je zapsanou kulturní nemovitou památkou (MonumNet.cz)

Brockhardt
Vila Franze Petschka, Winstona Churchilla 6; UL-centrum 1348; 1929-31
*
odkazy:
dům je zapsanou kulturní nemovitou památkou (MonumNet.cz)

Brockhardt
Vrbenského lázně, dříve: Johann-Schicht-Bad; 1930-31
*
literatura:
Svobodová, Markéta; Lázně, plovárny a bazény v české architektuře 19. a 20. století
in: čas. Stavba; 2/2004; str. 34-41

Brockhardt
Vila Waltera Weyricha, Bělehradská 37 a 39; UL-centrum 2018 a 2019
(stavba skleníku z roku 1937)

Brockhardt

Brockhardt

Brockhardt

Brockhardt
ESO, Mírové náměstí 26, UL-centrum 102