Erich Breindl
podrobnější informace na www.usti-aussig.net

Breindl
Zaměstnanecké domy penzionátu Spolchemie, U České besedy 3 a 5, UL-centrum 811 a 807; 1928


Breindl
Dům ředitele Blumauera, Velestavínova 1, UL-centrum 2014; 1932


Breindl
Obytný dům zaměstnanců Spolchemie, Klíšská 49, UL-centrum 2050; 1934
*
paralely:
Victory Court v Kapském Městě, Jihoafrická rep.


viz též:
BAUABTEILUNG AUSSIG


životopisná data:
(Heimatfreunde Aussig - datum úmrtí)

prameny:
pozůstalost Ing. Dr. techn. Ericha Breindla v majetku Mgr. Tomáše Pavlíčka, Ph.D. (UJEP FUUD)