Peter Paul Brang
podrobnější informace na www.usti-aussig.net

Brang

Brang
Městské lázně, Panská 23, UL-centrum 1700; 1905-08
*
viz též:
zmínka o P. P. Brangovi - vlivy rakouské architektury v Sofii
zmínka v DMUL: kap. Hyg. a sport. zařízení, městské parky, odst. Městské lázně

životopisná data:
(wikipedia)

stavby na jiných místech:
Italská ambasáda v Sofii (Bulharsko); 1882-83
Městské lázně v Liberci - text, obrázek; 1901-02
Celjski dom (Deutsches Haus) v Celje (Slovinsko); 1905-06
Dianiny lázně s kavárnou a hotelem ve Vídni (Rakousko); 1913-17 - text

literatura:
Svobodová, Markéta; Lázně, plovárny a bazény v české architektuře 19. a 20. století
in: čas. Stavba; 2/2004; str. 34-41