Rudolf Bergr
podrobnější informace na www.usti-aussig.net

Liška, Bergr
Objekt o 128 atypických bytech, Hrnčířská ul., UL-centrum, 1960-63
(jako spolupracovník Josefa Lišky)
*
Hošek, Oldřich (ed.); 20 let práce Krajského projektového ústavu v Ústí nad Labem; KPÚ, Ústí n. L., 1970

Bergr
Atypický cihelný dvojdům o 12 bytech, 1962-63
*
Hošek, Oldřich (ed.); 20 let práce Krajského projektového ústavu v Ústí nad Labem; KPÚ, Ústí n. L., 1970


Bergr
Nákupní středisko Panorama, 1965-67
*
Hošek, Oldřich (ed.); 20 let práce Krajského projektového ústavu v Ústí nad Labem; KPÚ, Ústí n. L., 1970

Hejduk, Bergr
Pozemní stavby
(spolu s Míťou Hejdukem a Janem Drtikolem)
*
literatura:
Nový O., Valterová R., Vebr J.; Soudobá architektura ČSSR; Panorama, Praha, 1980

Hejduk, Bergr
KV KSČ (dnes Krajský úřad Ústeckého kraje)
(spolu s Míťou Hejdukem a Janem Drtikolem)
*
literatura:
Hoelzel, Zdeněk - ed.; Česká architektura 1945-1995; Obec architektů, Praha, 1995 (Soubor administrativních budov - Bergr, Hejduk, Drtikol, str. 55-56)
*
možné předobrazy:
Oita Medical Hall, 1960 (arch. Isozaki)


Bergr
Dostavba KNV a Dům technicko inženýrských služeb, Mírové nám. 36 a 37, UL-centrum 3129 a 3097; 1985


Bergr, Havlík
Hotel Vladimir, Masarykova 35, UL-centrum 3128; 1983-86
(spolu se Zdeňkem Havlíkem)

Bergr
Dostavba Severočeské plynárenské a.s., Panská ul., UL-centrum
(spolu s Dianou Brožkovou)
rekonstrukce získala 3. cenu v soutěži "Stavba Ústeckého kraje 2004"

Bergr
Dostavba Severočeské plynárenské a.s., Klíšská 96, UL-Klíše 940
rekonstrukce získala 1. cenu v soutěži "Fasáda ústeckého kraje 2006"


Bergr


viz též: zmínky o R. Bergrovi v DMUL
Výstavba nového Ústí nad Labem - odst.: Budovy na Lidickém nám. (rekonstrukce náměstí); Výstavba panelových obytných domů v centru města str.276-7;
Stavební vývoj v období "reálného socialismu" str.281