Franz Josef Arnold
podrobnější informace na www.usti-aussig.net

Arnold
Návrh galerie výtvarného umění; 1919
*
zdroj:
Ausgeführte Bauten, Entwürfe und Skizzen von Architekt F. J. Arnold (dostupné v Archivu města Ústí n. L.)


Arnold
Domy zaměstnanců městské elektrárny; mezi ulicemi U panského dvora a Klíšská, UL-Klíše; 1927-29
*
předobrazy:
Lesní siedlung Berlin-Zehlendorf "Onkel Toms Hütte (Chaloupka strýčka Toma)"
stavební úsek I (arch. B. Taut, H. Häring 1926-27)

*
viz též: fotografie z výstavby (DMUL)


Arnold
Pavilon interny Masarykovy nemocnice, Pasteurova 9, UL-centrum; 1926-30
autorem objektu v popředí (operační trakt) pravděpodobně Rudolf Perthen
*
předobrazy:
Klinik Thalkirchner Strasse v Mnichově
*
probíhající přestavba - ateliér RECONSTRUCTION


Arnold
Pavilon chirurgie Masarykovy nemocnice, Pasteurova 9, UL-centrum; 1928-37
*
předobrazy:
továrna AEG v Berlíně (arch. P. Behrens 1910)


Arnold
Sídliště komunální výstavby - I. stavební akce; Klíšská, Resslova, Na Popluží; UL-Klíše; 1930-31
(spolu s E. Krobem)


Arnold
Německé dívčí reformní reálné gymnázium, Palachova 35, UL-Klíše 700; 1931-32
*
viz též:
fotografie po dokončení (DMUL)
pohlednice (www.ak-ansichtskarten.de)


Arnold
"S-domy", Na vlnovce 1,3,5,7; Mezidomí 1-4; UL-Klíše 704-711; 1932-33
*
předobrazy:
Siedlung Britz (Hufeisensiedlung) v Berlíně-Neukölln (arch. Bruno Taut 1925-27)
Siedlung u Lipska (arch. Hubert Rötter)
paralely:
Großsiedlung Trachau v Drážďanech (arch. R. Schilling & J. Gräbner, H. Richter, H. Waloschek 1928-39)
Seaforth Court v Kapském Městě, Jihoafrická rep.


Arnold
Ústecká spořitelna, Mírové nám. 5, UL-centrum 2; 1937-39
*
předobrazy:
ubytovna pro stráže Neue Wache v Berlíně (arch. K. F. Schinkel 1817-18)
správní budova Mannesmannröhren-Werke v Düsseldorfu (arch. P. Behrens 1911)


životopisná data:
*
zmínky o F. J. Arnoldovi v DMUL
fotografie str.166
Městské jatky str.174
Německé dívčí reformní reálné gymnasium str.185
Metznerbund str.195
členové "Labské župy" Metznerbundu str.195
*
zmínka o F. J. Arnoldovi v GDSA
(Architekten, str.619) "Des Architekten Franz Josef Arnold. des städtischen Baurats, wurde bereits an einer anderen Stelle als eines der nächsten Mitarbeiter des Baudirektors D.-Ing. Krob gedacht, da er an der Plannung und Ausführung aller grösseren städtischen Bauten im Zeitraum von 1919 bis 1945 mitbeteiligt war. Es wurde auch schon erwähnt, dass er als Maler und Graphiker sehr geschätzt wurde."
*
viz též:
STADTBAUAMT AUSSIG a BAUABTEILUNG AUSSIG